Cap d’Estanhs (2.078 m), Tres Corets, Saplan i al fons a l’esquerra el Malh de Betlan. En primer terme el Cap de le Agudes. Vista des de Canejan
Bausen, Val d’Aran, Lleida